Przyimki (Prepositions)

Inne przyimki

Inne przyimki: against przeciwko, wbrew, np. against his opinion – wbrew jego opinii besides poza, oprocz by przez, z pomocą, np. by bus – autobusem,

Inne przyimki:

against przeciwko, wbrew, np. against his opinion – wbrew jego opinii

besides poza, oprocz

by przez, z pomocą, np. by bus – autobusem, by radio – przez radio
except poza, z wyjątkiem

in w, za pomocą,np. in a hurry – w pośpiechu, in ink – atramentem
with z, za pomocą, np. with a knife – nożem, with difficulty – z trudnością
without bez, np. without a word – bez słowa
upon na, na wierzch
without bez

A to już wiesz?  Coffee Table An Ideal Choice For Any Room In Your Home

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy