Przyimki (Prepositions)

Przyimki służące określaniu miejsca

above nad, ponad, powyżej, np. above the clouds – nad chmurami
across przez, poprzez, na drugą stronę, np. across the street – na drugą stronę ulicy
against o, np. against the wall – o ścianę (np. opierać się)
along wzdłuż, np. along the wall – wzdłuż ściany
among między (odnosi się do więcej niż dwóch przedmiotów lub osób), np. among the hills – między wzgórzami
at na, przy, u, w, np. at home – w domu, at church – w kościele, at work – w pracy, at the bus-stop – na przystanku autobusowym, at the door – przy drzwiach, at school – w szkole, at the cinema – w kinie, at the bank – w banku, at her sister’s – u jej siostry, at the grocer’s – w sklepie spożywczym
behind za, np.behind the door – za drzwiami
below poniżej, pod, np. below the window – pod oknem
beside obok, np. beside the house – obok domu
between między (odnosi się do dwóch przedmiotów lub osób), np. between you and me – między mną a tobą
beyond poza, za, np. beyond the horizon – za horyzontem
by obok, przy, np. by the window – przy oknie
down w doł, na dole, np. down the river – w doł rzeki, ale: down the street – ulicą
from z, np. from London – z Londynu
in w, np. in London – w Londynie, in England – w Anglii ale: in the sky – na niebie, in the street- na ulicy

in front of przed, z przodu, np. in front of the house – przed domem
inside wewnątrz, np. inside the box – wewnątrz pudełka
into do, w (środka, wnętrza), np. into the house – do środka domu
near blisko, obok, w pobliżu, np. near the railway station – w pobliżu dworca
on na, np. on the table – na stole
onto na (wierzch, powierzchnię czegoś)
out of z, ze środka, na zewnątrz, np. out of prison – z więzienia
outside na zewnątrz, np. outside the building – na zewnątrz budynku
over nad, ponad, powyżej, np. over his head – nad jego głową
round dookoła, np. round the table – dookoła stołu
through przez, na wskroś, np. through the window – przez okno
to do, np. to Warsaw – do Warszawy
towards w kierunku, w stronę np. towards him – w stronę jego
under pod, np. under the bed – pod łóżkiem
up w gorę, do góry, np. up the stairs – w gorę po schodach
within wewnątrz, w środku

hastagi na stronie:

#przyimki miejsca niemiecki #yhs-002 #przyimki miejsca angielski dla dzieci

Similar Posts