Zaimki i określniki

Zaimki i określniki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze są ściśle związane z tzw. określnikami dzierżawczymi (Possesive Determiners). Różnią się one tym, że zaimki dzierżawcze występują samodzielnie, określniki natomiast łącznie z rzeczownikami, które określają.

Liczba pojedyncza:
Określniki dzierżawcze Zaimki dzierżawcze
1. my mine moj
2. your yours twoj
3. his his jego
her hers jej
its its jego, “onego”

Liczba mnoga:
Określniki dzierżawcze Zaimki dzierżawcze
1. our ours nasz
2. your yours wasz
3. their theirs ich

Przykłady użycia:

This is my book. This book is mine.
To moja książka. Ta książka jest moja.

Give me your pen. Is this pen yours?
Daj mi twoje pioro. Czy to pioro jest twoje?

Look at his car. That car is his.
Popatrz na jego samochod. Ten samochod jest jego.

Her dress is beautiful. I want to have a dress like hers.
Jej sukienka jest piękna. Chcę mieć sukienkę jak {ta} jej.

The cat is drinking its milk.
Kot pije swoje {jego} mleko.

We will show you our house. This house is ours.
Pokażę ci nasz dom. Ten dom jest nasz.

Your room is so big. Is it really yours?
Wasz {twoj} pokoj jest tak duży. Czy jest naprawdę wasz {twój}?

I want to show you their house. The one on the left is theirs.
Chcę pokazać ci ich dom. Ten na lewo jest ich.

hastagi na stronie:

#zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia dla dzieci #zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia

Similar Posts