Zaimki i określniki pytające

who kto
what co, czego, czym itp.
which ktory, ktorego, ktoremu (odnosi się do rzeczy, nie osób)
whose czyj, czyjemu, itp.
whom komu, kim, itp.

Używane do tworzenia pytań szczegółowych:

Who is that girl?
Kto (=kim) jest tamta dziewczyna?

Whom should I talk to?
Z kim powinienem porozmawiać?

Whose are those books?
Czyje są te książki?

What is there on the table?
Co znajduje się na stole?

Which pen is yours?
Ktore pioro jest twoje?

What books do you like?
Jakie książki lubisz?

hastagi na stronie:

#hoki poko po polsku

Authors

Related posts

Top