Przymiotniki i przysłówki

Stopniowanie przymiotnikow.

Istnieją trzy rodzaje stopniowania:

Stopniowanie regularne
Jest to stopniowanie za pomocą końcówek -er i -est.
W ten sposob stopniuje się przymiotniki jednosylabowe oraz dwusylabowe zakończone na -y (wówczas -y zamienia się w stopniu wyższym i najwyższym w -i). Jeżeli przymiotnik zawiera jedną samogłoskę, po której następuje jedna spółgłoska, końcowa spółgłoska jest podwajana.

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
old older oldest
happy happier happiest
fat fatter fattest

Stopniowanie opisowe
Wszystkie przymiotniki dwusylabowe (z wyjątkiem kończących się na -y) oraz te o większej ilości sylab stopniujemy opisowo, tj. za pomocą wyrazów “more” i “most”.

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
tragic more tragic most tragic

Stopniowanie nieregularne
Istnieje grupa przymiotnikow stopniowanych w sposob nieregularny. Są to:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
good better best
dobry

bad worse worst
zły

far farther farthest
daleki (dla określenia odległości w przestrzeni)

further furthest
(dla określenia zarówno w przestrzeni, jak i w sensie abstrakcyjnym)

old elder eldest
(wyłącznie dla określenia relacji wiekowych w rodzinie, w pozostałych przypadkach “old” stopniuje się regularnie)

Nieregularnie stopniują się także następujące określniki:
Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
little less least
mało

much/many more most
dużo

hastagi na stronie:

#stopniowanie przymiotnikĂłw angielski ćwiczenia #stopniowanie przymiotnikĂłw angielski ćwiczenia pdf #stopniowanie przymiotnikĂłw angielski ćwiczenia dla dzieci #stopniowanie przymiotnikĂłw angielski test #testy zamienianie przymiotników po angielsku test #jezyk angielski zadania zwiaqzane z stopniowaniem przymiotników #stopniowanie przymiotnikow angielski test #stopniowanie przymiotników test #testy z stopniowania przymiotników angielski test

Similar Posts