Liczebniki

Liczebniki główne

1 one 1 eleven 30 thirty 2 two 2 twelve 40 forty 3 three 3 thirteen 50 fifty 4 four 4 fourteen 60 sixty 5

1 one 1 eleven 30 thirty
2 two 2 twelve 40 forty
3 three 3 thirteen 50 fifty
4 four 4 fourteen 60 sixty
5 five 5 fifteen 70 seventy
6 six 6 sixteen 80 eighty

7 seven 17 seventeen 90 ninety
8 eight 18 eighteen 100 a hundred (one hundred)
9 nine 19 nineteen 1000 a thousand (one thousand)
10 ten 20 twenty 1000000 a million (one million)

25 twenty-five
107 one hundred and seven
2,451 two thousand four hundred and fifty-one
645,798 six hundred and forty five thousand seven hundred and ninety-eight
3,556,872 three million five hundred and fifty-six thousand eight hundred and seventy-two

UWAGA: Przy podawaniu liczb liczebniki “hundred”, “thousand” i “million” nie przybierają końcówki liczby mnogiej. Końcówka ta występuje wyłącznie wtedy, gdy używamy któregoś z tych liczebników na określenie bliżej nie sprecyzowanej dużej liczby:

thousands of people tysiące ludzi
hundreds of trees setki drzew

A to już wiesz?  How to Write a Short Article Under 500 Words

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy