Czasownik "to do"

Czasownik “to do”

Czasownik “to do” – czas teraźniejszy Odmiana czasownika “to do” jako czasownika posiłkowego: I do I do not/I don’t Do I? You do You do

Czasownik “to do” – czas teraźniejszy
Odmiana czasownika “to do” jako czasownika posiłkowego:

I do I do not/I don’t Do I?
You do You do not/You don’t Do you?
He does He does not/He doesn’t Does he?
She does She does not/She doesn’t Does she?
It does It does not/It doesn’t Does it?
We do We do not/We don’t Do we?
You do You do not/You don’t Do you?
They do They do not/They don’t Do they?

Kiedy czasownik “to do” występuje w znaczeniu “robić”, odmienia się jak zwykły czasownik, tzn. pytania i przeczenia tworzy się przy pomocy czasownika “to do” jako posiłkowego i czasownik ten użyty jest wówczas dwukrotnie:

What do you do?
Co robisz?

Don’t do that!
Nie rob tego!
Czasownik “to do” – czas przeszły
Dla wszystkich osob identycznie:
I/you/he/she/it/we/you/they did
I/you/he/she/it/we/you/they did not /didn’t
Did I/you/he/she/it/we/you/they?
III forma: “done”
Czasownik “to do” jako czasownik pomocniczy
Czasownik “to do” jako czasownik pomocniczy służy do tworzenia form przeczących i pytających w czasach: the Present Simple Tense (do, does) i the Past Simple Tense (did):

Do you like him?
Czy go lubisz?

I don’t know him.
Nie znam go.

Did you see him?
Czy widziałeś go?

I didn’t go there.
Nie poszedłem tam.

Czasownik “to do” jako zwykły czasownik
Czasownik “to do” jako zwykły czasownik oznacza “robić, czynić” i zachowuje się jak każdy inny czasownik. W tym wypadku pytania w czasach typu Simple tworzone są w następujący sposób:

Do you do it every day?
Czy robisz to codziennie?

Did you do it?
Czy to zrobiłeś?

A to już wiesz?  Wyrażanie zdolności do zrobienia czegoś

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy