Akcje społeczne

Mam kota na punkcie mleka

Informacja prasowa Białystok,8 maja 2015 r.

Zróbmy mleku urodziny w nowym konkursie kampanii „Mam kota na punkcie mleka”

Czy wiecie, że 25 maja obchodzimy Światowy Dzień Mleka? Z tej okazji rozpoczynamy kolejne konkursowe zmagania w ramach programu „Mam kota na punkcie mleka”. Na klasy, które zorganizują najciekawsze mleczne święto w swojej szkole, czekają wspaniałe nagrody.

Światowy Dzień Mleka został ustanowiony w 2001 roku przez Organizację do Spraw Wyżywienia
i Rolnictwa (FAO) . Celem przypadającego na 25 maja święta jest popularyzowanie wiedzy
o walorach odżywczych mleka i jego przetworów oraz korzyściach płynących z obecności produktów nabiałowych w codziennej diecie zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Polska jest jednym z krajów, które włączają się w doroczne obchody tego święta. Organizatorzy kampanii „Mam kota na punkcie mleka” przygotowali specjalny konkurs pod hasłem „Zróbmy mleku urodziny!”, do uczestnictwa w którym zapraszają uczniów klas II-VI szkoły podstawowej oraz klas
I gimnazjum ze wszystkich szkół, które uczestniczą w programie.

– Poprzez konkurs chcemy w inspirujący sposób wzbogacić wiedzę dzieci w temacie znaczenia mleka w codziennej diecie, a Światowy Dzień Mleka to doskonała okazja do wspólnego świętowania. Tak, jak każdy z nas, tak mleko i produkty mleczne raz w roku mają swój wielki dzień, w którym cała uwaga powinna być skupiona na nich – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor biura Polskiej Izby Mleka.

Konkurs polega na opisaniu w formie scenariusza Dnia Mleka, który uczniowie zrealizują w swojej szkole, a następnie udokumentowaniu go w formie filmu lub zdjęć z wydarzenia. Do wykonania zadania potrzebne będzie zaangażowanie całej klasy i umiejętność współpracy w zespole. Olimpiada wiedzy o mleku, mleczne targi, czy zawody w jedzeniu mlecznych smakołyków – to tylko nieliczne propozycje wspólnej zabawy.

Autorzy najciekawszych propozycji otrzymają atrakcyjne nagrody. Jury wyłoni trzy zwycięskie klasy w każdej z dwóch kategorii wiekowych: dzieci młodsze (II-IV klasa) oraz dzieci starsze (V-VI klasa szkoły podstawowej oraz I klasa gimnazjum). Do uczniów ze zwycięskich klas trafią niebanalne aparaty fotograficzne. Klasy, które wywalczą drugie miejsce w konkursie otrzymają modne, kolorowe zegarki. Z kolei trzecia nagroda to markowe plecaki, które sprawdzą się w szkole i na wakacjach.

Na zgłoszenia organizatorzy konkursu czekają do 10 czerwca, zaś ogłoszenie laureatów nastąpi do 24 czerwca 2015 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz filmy lub zdjęcia konkursowe zapisane na płycie CD, DVD lub pendrive, należy przesłać pocztą na adres podany w regulaminie. Wszystkie dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w konkursie można pobrać ze strony internetowej programu: http://www.mamkotanapunkciemleka.pl/zawartosc/konkurs-zrobmy-mleku-urodziny.

***
Mam kota na punkcie mleka
Kampania edukacyjna skierowana głównie do dzieci w wieku 8-13 lat, ale także ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Program prowadzony jest przez Polską Izbę Mleka oraz Polską Federację Hodowców Bydła
i Producentów Mleka. W ciągu dwóch lat trwania kampanii włączyło się w nią blisko 175 000 dzieci z prawie 1700 szkół w Polsce. Kampania współfinansowana jest z budżetu Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Funduszu Promocji Mleka.

O Polskiej Izbie Mleka
Polska Izba Mleka (PIM) jest największą organizacją branży mleczarskiej w Polsce. Została utworzona z inicjatywy spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm z nimi współpracujących. Liczy ponad 70 członków,
a wśród podmiotów zrzeszonych znajdują się największe firmy mleczarskie i związane z branżą mleczarską. Głównym celem PIM jest współpraca członków i partnerów Izby na rzecz rozwoju i promocji polskiego mleczarstwa zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

O Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) została utworzona w 1995 roku. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną. Zrzesza ponad 9 200 członków skupionych w 18 związkach regionalnych hodowców bydła i producentów mleka oraz w Polskim Związku Bydła Simentalskiego i Krajowym Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy