Wiadomości branżowe

GEKON – dofinansowanie badań i wdrażania innowacyjnych technologii prośrodowiskowych

Druga połowa roku 2013 to już ostatnie konkursy z kończącego się budżetu funduszy unijnych na lata 2007 – 2013. Niewielkie są również szanse na uruchomienie konkursów z nowej perspektywy 2014-2020 już w pierwszym roku jej obowiązywania, a z pewnością nie w pierwszym półroczu 2014. Jednak w najbliższych miesiącach będą dostępne środki z programu GEKON. Warto dowiedzieć się o nim więcej. W szczególności, gdy planowana inwestycja wiąże się nie tylko z innowacyjnością, ale z koniecznością przeprowadzenia badań i wdrożenia w ich wyniku nowych technologii bądź produktów.

Program Gekon
GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych wspiera projekty z sektora prywatnego nakierowane na przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a następnie na wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych.

Program jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W ramach programu można realizować projekty w pięciu obszarach:

  1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.
  2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii.
  3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
  4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł.
  5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Dofinansowanie jest przyznawane na projekty najbardziej innowacyjne i proekologiczne. Aplikować o środki z NCBiR oraz NFOŚiGW może praktycznie każde przedsiębiorstwo niezależnie od wielkości, czyli zarówno mikro firmy, jak i duże spółki kapitałowe.

Środki w ramach programu GEKON są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z fazą badawczą (B+R) dotyczącą technologii lub produktu oraz fazą wdrożeniową (W) związaną z wdrożeniem opracowanej technologii lub produktu. Wielkość wsparcia w ramach fazy B+R może wynosić od 60% do 80% oraz w kwotach od 500 tys. PLN do 10 mln PLN. W przypadku fazy wdrożeniowej procent wsparcia kształtuje się od 30% do 70%, a maksymalna kwota wsparcia to 20 mln PLN.

Projekty w ramach GEKON realizowane są najczęściej wedle następującego klucza: na początku realizowane są badania związane z rozwojem technologii lub produktu proekologicznego, a później następuje wdrożenie opracowanego rozwiązania. Program ten będzie realizowany przez NCBiR oraz NFOŚiGW prawdopodobnie do roku 2017 zakładając ogłaszanie konkursu przynajmniej raz w roku.

ADM Consulting Group S.A, jako firma doradcza z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu wsparcia na projekty badawczo-rozwojowe, zdecydowanie doradza rozpoczęcie prac nad tego typu projektami z dużym wyprzedzeniem. Profesjonalne przygotowanie dokumentacji, która spełni oczekiwania Wnioskodawcy, a jednocześnie pozwoli na pozytywną ocenę i przyznanie dofinansowania, wymaga poświecenia znacznej ilości czasu. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, iż nabór wniosków planowany w 2014 roku będzie w okresie, kiedy najprawdopodobniej nie będą już dostępne żadne z dotychczas najpopularniejszych programów tj. Innowacyjna Gospodarka czy Regionalne Programy Operacyjne.

Więcej informacji o programie GEKON i innych programach prośrodowiskowych można znaleźć w najnowszym numerze magazynu Fundusze Europejskie w dodatku: Poradnik Beneficjenta, który powstał we współpracy z firmą ADM Consulting Group S.A.

 

Informacje o firmie:
ADM Consulting Group S.A. to firma świadcząca wysokospecjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych. Spółka specjalizuje się: w doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji rozwojowych (w szczególności dotacji unijnych), doradztwie strategicznym, fuzjach i przejęciach (M&A) oraz szkoleniach biznesowych.
Od 2007 roku ADM Consulting Group pozyskała finansowanie dla blisko 590 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł.

Źródło ADM Consulting Group. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy