Angielski Angielski kursy językowe

Co jest ważne w nauce języka obcego?

Jeżeli uczysz się gramatyki, nie możesz zapominać także o słownictwie i odpowiedniej wymowie. Ważne jest też czytanie i pisanie ze słuchu. Jednak, w zależności od

Jeżeli uczysz się gramatyki, nie możesz zapominać także o słownictwie i odpowiedniej wymowie.

Ważne jest też czytanie i pisanie ze słuchu. Jednak, w zależności od celu, o którym mówiliśmy powyżej, możesz skupić się najbardziej na tym, co jest Ci potrzebne.

Jeżeli więc chcesz porozumiewać się za pomocą mowy – od razu Twój wykładowca przeprowadza z Tobą więcej konwersacji, abyś mógł jak najpłynniej mówić.

Jeżeli zaś ważna jest korespondencja i praca w biurze, gdzie potrzebujesz posługiwać się językiem angielskim – masz możliwość ćwiczenia sie w pisaniu i posługiwaniu się językiem biznesowym.

Zatem postaw sobie cel, przedstaw go Twojemu wykładowcy i możesz rozpocząć zajęcia.

A to już wiesz?  Getting Yourself Known

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy