73% dzieci ze szkół podstawowych jest dotkniętych próchnicą

Informacja prasowa
Warszawa, 16 marca 2015 r.

73% dzieci ze szkół podstawowych jest dotkniętych próchnicą –
wyniki raportu Ipsos z badania w ramach II edycji
programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy”

Aż 73% dzieci z województw objętych drugą edycją programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” ma problemy z próchnicą – wynika z raportu Ipsos, przygotowanego na podstawie wyników bezpłatnych przeglądów stomatologicznych. Badaniami objętych zostało prawie 8 600 dzieci z pięciu województw. Organizatorami akcji są Wrigley Poland i Polski Czerwony Krzyż, a partnerami merytorycznymi Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej i Grupa LUX MED.

W okresie od września do połowy listopada, w ramach drugiej edycji programu edukacyjno-profilaktycznego „Chroń Dziecięce Uśmiechy” mobilne gabinety dentystyczne odwiedziły 26 szkół podstawowych z pięciu województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Podczas bezpłatnych przeglądów stomatolodzy przebadali blisko 8 600 dzieci – to o 3 000 więcej, niż podczas pierwszej edycji akcji.

Mimo, iż wyniki raportu Ipsos są lepsze w porównaniu do tych z grupy województw, odwiedzonych w I edycji, wnioski są alarmujące i dowodzą, że próchnica w Polsce stanowi wciąż bardzo poważny problem.

Według badań, 73% dzieci w wieku szkolnym objętych II edycją programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” ma próchnicę. Średnio, na jedno dziecko przypadają 3 zęby z próchnicą, aż 35% dzieci natomiast ma 4 lub więcej zębów z próchnicą. Poprzez naszą akcję chcemy realnie wpływać na zmianę tych niepokojących statystyk – mówi Katarzyna Stępińska, Kierownik Działu Programowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Z raportu dowiadujemy się, że 28% dzieci w wieku 5-13 lat ma wypełnienie w zębach stałych – taki stan rzeczy potwierdza zasadność prowadzenia programów profilaktycznych oraz budowania świadomości
w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej – mówi prof. dr n. med. Bartłomiej W. Loster, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Dane pokazują, że nieco ponad ¾ dzieci szczotkuje zęby co najmniej dwa razy dziennie. Niestety aż 46% dzieci w ogóle nie korzysta z dodatkowych akcesoriów do higieny jamy ustnej, takich jak płyny do higieny jamy ustnej, nici dentystyczne, bezcukrowa guma do żucia czy szczoteczki międzyzębowe – mówi lek. stom. Anna Klukowska, Dyrektor Stomatologii, Grupa LUX MED.

Próchnica w znacznie mniejszym stopniu manifestuje się u dzieci, które regularnie szczotkują zęby, wymieniają szczoteczki do zębów, a także wspomagają codzienną pielęgnację jamy ustnej dodatkowymi akcesoriami. Niezwykle ważne jest, aby poprzez programy edukacyjne, takie jak „Chroń Dziecięce Uśmiechy” regularnie uświadamiać dzieciom i ich rodzicom, jak dużą rolę odgrywa prawidłowa higiena jamy ustnej, a także wyrabiać u najmłodszych odpowiednie nawyki, co przełoży się na dobry stan ich uzębienia w późniejszym wieku – mówi dr n. med. Anna Jurczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Program „Chroń Dziecięce Uśmiechy” powstał by uświadamiać dzieciom i ich rodzicom jak ważna jest odpowiednia troska o zęby. Wyniki naszego badania potwierdziły jak ogromnym problemem jest próchnica zębów wśród najmłodszych i jak ważna jest zmiana obecnego stanu rzeczy. Cieszymy się, że wspólnie z naszymi partnerami możemy identyfikować te problemy, a następnie realnie wpływać na piękne i zdrowe uśmiechy dzieci – podsumowuje Maciej Wysocki, Prezes Zarządu Wrigley Poland.

***

Drugą edycję programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” honorowym patronatem objęli:

• Minister Edukacji Narodowej – Joanna Kluzik-Rostkowska
• Krajowy Konsultant w Dziedzinie Stomatologii Dziecięcej i Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Stomatologii Dziecięcej – dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
• Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Stomatologii Dziecięcej (woj. podlaskie) – dr hab. n. med. Grażyna Beata Marczuk-Kolada
• Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Stomatologii Dziecięcej (woj. pomorskie) – dr hab. n. med. Katarzyna Emerich
• Wojewoda Łódzki – Jolanta Chełmińska
• Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski
• Wojewoda Podlaski – Maciej Żywno
• Wojewoda Zachodniopomorski – Marek Tałasiewicz
• Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień
• Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
• Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
• Marszałek Województwa Podlaskiego – Jarosław Dworzański
• Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Anna Mieczkowska
• Prezydent Białegostoku – Tadeusz Truskolaski
• Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska
• Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi / Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi – Urszula Sztuka-Polińska
• Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku – lek. med. Dariusz Cichy
• Dolnośląski Kurator Oświaty – Beata Pawłowicz
• Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Anna Łukaszewska
• Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz
• Lubuski Kurator Oświaty – Bogna Ferensztajn
• Łódzki Kurator Oświaty – Jan Kamiński
• Małopolski Kurator Oświaty – Aleksander Palczewski
• Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik
• Opolski Kurator Oświaty – Halina Bilik
• Podkarpacki Kurator Oświaty – Jacek Wojas
• Podlaski Kurator Oświaty – Jerzy Kiszkiel
• Pomorski Kurator Oświaty – Elżbieta Wasilenko
• Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber
• Świętokrzyski Kurator Oświaty – Małgorzata Muzał
• Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Grażyna Przasnyska
• Burmistrz Gminy Kozienice – Tomasz Śmietanka
• Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski
• Burmistrz Zambrowa – Kazimierz Jan Dąbrowski

Więcej informacji na www.mojorbit.pl oraz www.pck.pl/ChronDziecieceUsmiechy

—————
O firmie Wrigley Poland
Wrigley Poland Sp. z o.o. jest liderem na rynku słodyczy impulsowych obecnym w Polsce od 1992 roku, z siedzibą w Poznaniu, gdzie również znajduje się jeden z największych zakładów produkcyjnych Wrigley na świecie. Wrigley Poland zatrudnia blisko 750 osób. W Polsce produkowane są głównie bezcukrowe gumy do żucia i cukierki miętowe, które dostarczane są do prawie 40 państw na terenie całego globu. Na polskim rynku dostępne są produkty pod markami Orbit®, Winterfresh®, Airwaves® oraz Skittles®. Wrigley Poland angażuje się w wiele działań i akcji wspierających lokalne społeczności oraz środowisko naturalne. Od 2013 roku Wrigley Poland, wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, realizuje program edukacyjno-profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Celem programu jest budowanie wśród uczniów szkół podstawowych świadomości, jak ważna jest pielęgnacja zębów oraz jak skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. Poprzez realizację inicjatywy „Chroń Dziecięce Uśmiechy” Wrigley Poland chce realnie wpłynąć na zmniejszenie liczby dzieci z próchnicą w Polsce.

O Polskim Czerwonym Krzyżu
Polski Czerwony Krzyż (PCK) jest organizacją z ponad 90-letnią historią, zrzeszoną w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jednym z pięciu strategicznych obszarów działalności PCK jest promocja zdrowego stylu życia. Realizujemy tę misję poprzez programy edukacyjne: “Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” i „Ratowniczek”. Trafiamy do najmłodszych, prowadząc – działające w przedszkolach i szkołach – Kluby Wiewiórka (do prawie 1000 klubów w całym kraju należy ponad 33 tys. dzieci), a także 3086 Szkolne Koła PCK skupiające blisko 98 tys. uczniów. Kształcimy u dzieci podstawowe nawyki zdrowego stylu życia, popularyzujemy zasady bezpieczeństwa, promujemy idee humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka. Działamy zgodnie z 7 zasadami: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością, dobrowolnością, jednością, niezależnością i powszechnością. Więcej na www.pck.pl oraz www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz oraz www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz

Authors
Top