Tag Archives: pod

Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej

Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej

Studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku.Wniosek należy złożyć do piątku 11 października 2013. Pod uwagę będą brane wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”.…

Castrol unowocześnia szkolenia i stawia na wiedzę

W tym roku firma Castrol wprowadziła istotne zmiany w oferowanych szkoleniach kierowanych do mechaników, dystrybutorów i klientów. Uczestników zachęca nowoczesna, interaktywna forma treningów z wykorzystaniem doświadczeń chemicznych oraz fakt, że największy nacisk jest położony na kwestie praktyczne. Rok 2013 jest rekordowy pod względem liczby przeszkolonych osób.…

Uczenie się społeczne – teorie

Uczenie się społeczne – teorie Autorem artykułu jest Piotr Peszko Zachowanie „niezaburzone normalne ,przystosowawcze oraz „zaburzone” nie akceptowane społecznie, , jest nabywane zgodnie z regułami uczenia się, a więc sterowane przez otoczenie. Dlatego nieprawidłowości zachowań tkwią w otoczeniu, a nie w jednostce., przez preferowanie lub piętnowanie pewnego rodzaju zachowań.…

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe rożnią się w zależności od tego, czy występują w zdaniu jako podmiot, czy też w charakterze dopełnienia. Liczba pojedyncza Jako podmiot Jako dopełnienie 1 I ja me mnie, mną itp. 2. you ty you ci, tobą, itp. 3. he on him jemu, nim itp.…
Top