Tag Archives: jaki

Technika inspirowana naturą. Seminarium dla uczniów szkół oruńskich

Technika inspirowana naturą. Seminarium dla uczniów szkół oruńskich

Sposób, w jaki ptaki kontrolują swój lot zastosowano w lotnictwie. Budowanie pojazdów o sylwetce zbliżonej do kształtów ryb bądź ptaków pozwala na minimalizację oporu podczas jazdy. Projektując wynalazki inżynierowie często wzorują się na rozwiązaniach, które natura wypracowała przez miliony lat.…

Społeczeństwo informacyjne – marzenia i obaw

Społeczeństwo informacyjne – marzenia i obawy Autorem artykułu jest Piotr Peszko Chcemy czy nie, funkcjonujemy w społeczeństwie, w którym nasze życie coraz bardziej zależy od komputerów. To radykalnie zmienia sposób, w jaki uczymy się, pracujemy czy wypoczywamy. Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym w sposób gwałtowny i nieodwracalny zmieniają nie tylko gospodarkę, ale przede wszystkim nasze własne życie.…

Uczenie się społeczne – teorie

Uczenie się społeczne – teorie Autorem artykułu jest Piotr Peszko Zachowanie „niezaburzone normalne ,przystosowawcze oraz „zaburzone” nie akceptowane społecznie, , jest nabywane zgodnie z regułami uczenia się, a więc sterowane przez otoczenie. Dlatego nieprawidłowości zachowań tkwią w otoczeniu, a nie w jednostce., przez preferowanie lub piętnowanie pewnego rodzaju zachowań.…

W jaki sposób napisy w obcym języku poprawiają zdolność rozumienia mowy

Wyniki nowych badań sugerują, że aby rzeczywiście poprawić swoją zdolność rozumienia słowa mówionego w obcym języku, należy czytać napisy w języku, w jakim został nakręcony oglądany film. Wbrew powszechnemu przekonaniu, czytanie napisów w ojczystym języku podczas oglądania filmów osłabia zdolność rozumienia obcej mowy.…
Top