Angielski dla dzieci Ciekawostki

Śmigus dyngus czy Egg hunt

Śmigus-dyngus czy Egg hunt

Polskie dzieci najczęściej kojarzą Wielkanoc z malowaniem pisanek, kolorowym mazurkiem i lanym poniedziałkiem. Chociaż zabawa szukania słodkości
w wiosennym ogrodzie nie jest aż tak popularna w naszych domach, warto aby maluchy poznawały wszystkie ciekawe zwyczaje, nawet te przywiezione
z „zagranicy”.

Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.W Święta chętniej niż na co dzień kultywujemy regionalne
i narodowe tradycje. Jednak obywatelstwo europejskie oraz otwarte granice sprawiają, że do naszego kraju przenikają obce zwyczaje. Odkrywanie ich pozwala nam uniknąć kulturowych nieporozumień. Sprawia także, że stajemy się bardziej otwarci na świat. Cechy te, należy kształtować już od najmłodszych lat.

Lekcje tematyczne

Okazją do poznawania zwyczajów panujących w innych krajach są m.in. zajęcia językowe. Lekcje te zaspokajają w dzieciach naturalną chęć odkrywania tajemnic świata. Maluchy w początkowych etapach rozwoju są szczególnie otwarte na wszystko to, co nowe i inne. Chętnie więc biorą udział w warsztatach, na których poznają obce tradycje. Ich największą ciekawość budzi sposób, w jaki święta wielkanocne spędzają rówieśnicy
w różnych zakątkach świata. Dzięki tej wiedzy, w przyszłości nie mają problemu
z odnalezieniem się w nowym środowisku, są bardziej pewne siebie i łatwiej nawiązują relacje z innymi ludźmi.

Warto zaznaczyć, że znajomość obcego języka nie wystarczy naszemu dziecku do tego, aby w przyszłości mogło korzystać z ofert uczelni międzynarodowych.. – Edukacja językowa powinna uwrażliwiać maluchy na różnorodność mentalną występującą na świecie. Co więcej poprzez dodanie do programu nauczania dodatkowych tematów kształtujemy w dzieciach umiejętność praktycznego zastosowania obcego słownictwa – mówi Agnieszka Godlewska – Wawrzyniak, nauczyciel w Centrum Helen Doron Elary English.

Na tropie łakoci, czyli „Egg Hunt”

Do programów nauczania coraz częściej wprowadza się zagadnienie wielokulturowości. Pokazanie dzieciom jak obchodzone są święta wielkanocne np. w Wielkiej Brytanii pozwala im na głębsze poznanie anglojęzycznego świata. Jest to nie tylko okazja do nabycia ogólnej wiedzy, ale także uczenia się nowego słownictwa. Zajęcia tematyczne często połączone są z warsztatami „art and crafts ” – czyli twórczości plastycznej oraz technicznej. Z kolorowych papierów i tektury dzieci wykonują wielkanocne koszyczki, kurczaki lub zajączki, malują również pisanki. Połączenie obcego słowa z jego wizualnym znaczeniem ułatwia natomiast maluchom utrwalenie zdobytej wiedzy.

– Podczas zajęć tematycznych dzieci mogą przedstawić własne opinie na dany temat. Scenariusze lekcji opracowywane są w taki sposób, by stworzyć jak najwięcej powodów do rozmów i dyskusji. Dzięki temu, maluchy uczą się wyrażania siebie i swoich poglądów w obcym języku – dodaje Agnieszka Godlewska – Wawrzyniak, nauczyciel w Centrum Helen Doron Early English.

Rozmowy o świątecznych zwyczajach innych krajów pozwalają dziecku zrozumieć dlaczego ludzie różnią się między sobą. Połączenie nauki i zabawy w kontekście wielokulturowości uczy ich tolerancji i zapobiega przed stereotypowym pojmowaniu świata.

Helen Doron Early English to międzynarodowa sieć szkół językowych obecna w ponad 30 krajach świata. Nauczanie w Centrach HDEE oparte jest na naturalnej metodzie nauki opracowanej przez brytyjską lingwistkę – Helen Doron. Bazuje na 10 następujących po sobie kursach, przeznaczonych dla dzieci od 3. miesiąca życia do 14 lat. Program umożliwia kontakt z językiem angielskim 14 razy w tygodniu oraz udział w ogólnorozwojowych zajęciach w małej grupie rówieśniczej. Uczniowie poznają od 250 do 1700 słów rocznie. Obecnie w Polsce znajduje się 180 szkół. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.helendoron.pl

Similar Posts