Tag Archives: tam

Angielski w Wielkiej Brytanii

Angielski w Wielkiej Brytanii

Aby uczyć się języka angielskiego, możesz wyjechać do Wielkiej Brytanii i tam rozpocząć intensywny kurs nauki języka angielskiego. Duże możliwości mają studenci, którzy nawet przez trzy miesiące mogą uczyć się angielskiego i równocześnie pracować. Jak to załatwić? Najpierw dowiedz się, czy na Twojej uczelni działa jakieś biuro, które zajmuje się organizowaniem wyjazdów zagranicznych dla studentów.…

5 Funny Love Poems

Title: 5 Funny Love Poems Word Count: 309 Summary: When most people think of love poems, they think of serious and soulful expressions of passion. Long sonnets by Shakespeare or romantic poems by Browning and Lord Byron are the norm for love poetry.…

Przedimek określony “the”

Przedimek “the” oznacza, że przedmiot lub osoba, o których mówimy nie są dowolnymi obiektami pochodzącymi ze zbioru przedmiotów, lecz konkretne, zdefiniowane; posiadają cechy wyróżniające je od innych. Przedimek określony “the” może występować zarowno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Przedimek nieokreślony “a/an” może być użyty tylko w liczbie pojedynczej.…

Begginning Of Christmas Cards

Title: Begginning Of Christmas Cards Word Count: 550 Summary: This year, many people around the globe will send Christmas cards to share holiday greetings with family and friends. The annual holiday letter has become a popular method for folks to stay in touch and update their circle of acquaintances with family news and events.…
Top