Tag Archives: roku

Przyimki służące określaniu czasu

Przyimki służące określaniu czasu

Przyimki służące określaniu czasu: after po, np. after midnight – po połnocy at o, np. at five o’clock – o godzinie piątej, także: at noon – w południe, at midnight – o połnocy before przed, np. before dinner – przed obiadem between między, np.…

Key English Test (KET)

KET to uznawany na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym.  Osoby przygotowujące się do egzaminu KET powinni posiadać umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego  Przygotowanie do KET trwa ok. 180-200 godzin nauki języka angielskiego  Dyplom KET jest ważny bezterminowo Kiedy można zdać egzamin KET?…

Preliminary English Test (PET)

PET jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym niższym. Kandydaci na egzamin PET powinni posiadać umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w typowych sytuacjach towarzyskich i zawodowych. Przygotowanie do PET wymaga ok. 350 godzin nauki języka angielskiego.…

Praca w Anglii

Do pracy w Anglii wyjechało wiele osób. Byli to zarówno ci, którzy znali język, jak i ci, którzy nie potrafili porozumieć się po angielsku. Jednak tylko ci pierwsi mogli liczyć na to, że zostaną tam dłużej i że coś zarobią. Z roku na tok sytuacja się zmienia i do pracy wyjeżdża coraz więcej osób świadomych tego, czego oczekują i jakiego rodzaju pracy szukają.…
Top