Tag Archives: określniki

Zaimki i określniki

Zaimek (Pronoun) jest to część mowy, ktora może zastępować rzeczownik lub grupę nominalną: A cat is nice. = It is nice. That tall girl is a good student. = She is a good student. Natomiast osobną grupą są określniki (Determiners), dawniej często zaliczane do zaimków lub przymiotników.…

Zaimki i określniki wskazujące

Zaimki wskazujące oraz analogiczne określniki wskazujące (Demonstrative Pronouns & Determiners) (różnica podobna jak w przypadku zaimków i określników dzierżawczych) dzielimy według liczby oraz według oddalenia przedmiotu lub osoby, o których mówimy: L.poj L.mn. Bliżej this these Dalej that those Zaimki i określniki “this” i “these” odnoszą się do osób lub przedmiotów w bezpośredniej bliskości mówiącego (np.…

Zaimki i określniki względne

Występują po rzeczownikach, do których się odnoszą i stanowią łącznik między rzeczownikiem określanym a zdaniem przydawkowym (zob. Zdania przydawkowe typu Defining i Non-Defining), które je określa. who – występuje zarówno w formie podmiotu, jak i dopełnienia, w formie dopełnienia używa się także formy “whom” i oznacza “który”, odnosząc się do osób.…
Top