Tag Archives: cych

Instytut Chemii Nadużywanej projekt edukujący w zakresie dodatków do żywności

Instytut Chemii Nadużywanej projekt edukujący w zakresie dodatków do żywności

Warszawa, 16 kwietnia 2013 r. Instytut Chemii Nadużywanej odwiedził Warszawę W dniach 12-14 kwietnia br. projekt edukujący w zakresie dodatków do żywności gościł w Warszawie. Instytut Chemii Nadużywanej cieszył się dużym zainteresowaniem odwiedzających pasaż handlowy M1. Interaktywna wystawa zachęcała mieszkańców stolicy do czytania etykiet i świadomej konsumpcji.…

Plan zajêæ pozaszkolnych

Plan zajêæ pozaszkolnych Szko³y i przedszkola wznowi³y w³aœnie pracê po wakacyjnej przerwie. Rodzice stanêli przed koniecznoœci¹ rozplanowania grafiku swoich pociech. Ze wzglêdu na stale poszerzaj¹c¹ siê ofertê zajêæ pozalekcyjnych to coraz trudniejsze zadanie. Co wybraæ i czym siê kierowaæ? Analizujemy wybory rodziców.…

Dynamiczny model nauczania

Dynamiczny model nauczania Autorem artykułu jest Piotr Peszko Podejście do ucznia, studenta, czy uczestnika szkoleń jako indywidualnej jednostki obdarzonej całym zestawem unikalnych i niepowtarzalnych cech powoduje pełniejsze wykorzystanie jego możliwości. Rozważanie swoje chciałbym rozpocząć od zastanowienia się nad tym jak mogłoby wyglądać idealne środowisko edukacyjne nie ograniczając go do miejsca, czasu, czy technologii.…
Top