Twórz, wysyłaj i… wygrywaj! – wydłużenie terminu konkursu

Redakcja Polskiego Portalu Edukacyjnego [email protected] informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania prac do konkursu „Twórz, wysyłaj i... wygrywaj!”. Nauczyciele, studenci i inne osoby zainteresowane udziałem w tej rywalizacji mogą zgłaszać materiały edukacyjne do 28 lutego 2013 r. Na zwycięzców rozgrywek czekają nagrody pieniężne oraz tablet OVERMAX - OVTABLET 10" - ANDROID 4.0!

Polski Portal Edukacyjny [email protected] i społecznościowy portal edukacyjny Klasosfera zapraszają nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także pracowników wyższych uczelni i studentów kierunków pedagogicznych do udziału w konkursie „Twórz, wysyłaj i... wygrywaj!”. Zadaniem uczestników rozgrywek jest przygotowanie nowych, ciekawych materiałów edukacyjnych: scenariuszy lekcji, testów powtórzeniowych, artykułów z wiadomościami dla uczniów i innych publikacji, które można wykorzystać podczas nauki.

Prace konkursowe przesyłać można do 28 lutego 2013 r. pod adresem [email protected] (e-mail pt. „Konkursowe materiały edukacyjne”). W zgłoszeniu należy podać pełne dane uczestnika rywalizacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania, przedmiot nauczania oraz nazwę i adres jego szkoły) oraz zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeden uczestnik może zgłosić do rozgrywek dowolną ilość publikacji, ale każda z nich będzie brana pod uwagę oddzielnie. Nadesłane prace ocenione zostaną pod względem oryginalności, poprawności merytorycznej, praktyczności (czy łatwo będzie je wykorzystać w pracy w szkole), zgodności z nową podstawą programową, a także poprawności ortograficznej i stylistycznej. Dodatkowe punkty w rywalizacji przyznawane będą autorom materiałów, którzy do swojej publikacji dołączą animację edukacyjną lub sam pomysł na taki materiał.

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne (wysokości 500, 300 i 100 zł) oraz tablet OVERMAX - OVTABLET 10" - ANDROID 4.0, ufundowany przez portal Klasosfera. Więcej informacji można znaleźć na stronie Interklasa.pl.

< 233105" >
Źródło Fundacja - Polski Portal Edukacyjny [email protected] Dostarczył netPR.pl
Authors
Tags , , ,

Related posts

Top