Tag Archives: wyniki

Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej

Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej

Studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku.Wniosek należy złożyć do piątku 11 października 2013. Pod uwagę będą brane wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”.…

Po Politechnice Gdańskiej dobrze zarobisz. Znamy wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Z dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana wynagrodzenia absolwentów Politechniki Gdańskiej w roku 2012 wynosiła 5 875 złotych brutto. Nasi absolwenci o stażu pracy krótszym niż rok zarabiali 3 200 zł brutto. To trzecie pod względem wysokości zarobki absolwentów wyższych uczelni w Polsce.…
Top