Tag Archives: książek

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Certificate of Proficiency in English (CPE)

CPE jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na wysokim poziomie zaawansowania.  CPE jest uznawany przez MENj na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego. Egzamin ten jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek. Po CPE można przekwalifikować się na anuczyciela języka angielskiego.…

Zaimki i określniki nieokreślone

a) Grupa wyrazow „some”, „any”, „none” „every” i ich złożenia. Wyraz „some” i jego złożenia występują głównie w zdaniach twierdzących, wyraz „any” i jego złożenia – w zdaniach pytających i przeczących. some trochę (z rzeczownikami niepoliczalnymi), kilka (z rzeczownikami policzalnym) someone, somebody ktoś something coś any trochę (z rzeczownikami niepoliczalnymi), jakikolwiek (z rzeczownikami policzalnym) anyone, anybody ktoś, ktokolwiek anything coś, cokolwiek none żaden nobody, no one nikt nothing nic everybody, everyone każdy, wszyscy everything wszystko Przykłady użycia: If you need paper or pencils, I can give you some.…

First Certificate in English (FCE)

FCE to jeden z najpopularniejszych na świecie egzaminów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. FCE to egzamin międzynarodowy. Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego. FCE jest również uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek.…
Top