Nauka i Edukacja articles

Matematyka to nauka, w której bez solidnych podstaw nie sposób ruszyć dalej

Matematyka to nauka, w której bez solidnych podstaw nie sposób ruszyć dalej

Problemy z matmą? Znajdź przyczynę. Kiedy nasze dziecko skarży się na problemy z matematyką, podejmujemy różne kroki, aby mu pomóc. Zrzucamy winę na niekompetentnego nauczyciela, sami próbujemy tłumaczyć zadania, zapisujemy je na korepetycje. Jednak aby nasze działania odniosły skutek, należy zacząć od obiektywnej oceny możliwości dziecka i obszarów jego rozwoju.…

Logiczne myślenie

Nie tylko dodawanie i mnożenie O przydatności matematyki najlepiej można się przekonać, analizując nasze życie codzienne. Podliczanie domowego budżetu, porównywanie ofert kredytowych, szacowanie ile puszek farby potrzeba do pomalowania ścian. Wykonywania tych działań uczymy się już w szkole podstawowej. Jednak to nie wszystkie przydatne kompetencje, które rozwija w nas nauka matematyki.…

Plan zajêæ pozaszkolnych

Plan zajêæ pozaszkolnych Szko³y i przedszkola wznowi³y w³aœnie pracê po wakacyjnej przerwie. Rodzice stanêli przed koniecznoœci¹ rozplanowania grafiku swoich pociech. Ze wzglêdu na stale poszerzaj¹c¹ siê ofertê zajêæ pozalekcyjnych to coraz trudniejsze zadanie. Co wybraæ i czym siê kierowaæ? Analizujemy wybory rodziców.…
Top