Zaimki osobowe

Zaimki osobowe rożnią się w zależności od tego, czy występują w zdaniu jako podmiot, czy też w charakterze dopełnienia.

Liczba pojedyncza
Jako podmiot Jako dopełnienie
1 I ja me mnie, mną itp.
2. you ty you ci, tobą, itp.
3. he on him jemu, nim itp.
she ona her jej, ją itp.
it ono it „onemu”, „onym” itp.

Liczba mnoga
Jako podmiot Jako dopełnienie
1. we my us nam, nami itp.
2. you wy you wam, wami, itp.
3. they oni, them im, nimi, itp.

Przykłady użycia:

I want your book. Give your book to me.
You need a soap. I will give you one.
She wants to go. Take her to the zoo.
He must be in his room. Go and see him.
It is in the kitchen. Go and bring it.
We are going to the cinema. Come with us!
You look tired. I will make you a cup of coffee.
They are sad. Go and talk to them.

Authors
Tags , , , , , ,

Related posts

*

Top